Aurora borealis over Wrangell Mountains photo

Wrangell - St. Elias National Park and Preserve

back
Northern lights over the Wrangell Mountains of Mt Sanford, Mt Drum and Mt, Wrangell of Wrangell - St. Elias  National Park and...
next

Northern lights over the Wrangell Mountains of Mt Sanford, Mt Drum and Mt, Wrangell of Wrangell - St. Elias National Park and Preserve, Alaska. Photo © copyright by Carl Donohue.

Larger View